درباره مرکز

این مرکز از بهمن ماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از ایجاد این مرکز برقراری ارتباطی نزدیک بین رشته های مهندسی و پزشکی و بیولوژی می باشد. در تیر ماه 1398 دکتر نادر جعفرنیا دابانلو ریاست مرکز را به عهده گرفت و فعالیت های مرکز با برنامه های جدید و پویا وارد دوره جدیدی شد. مرکز تحقیقاتی مهندسی در پزشکی و بیولوژی برای رفع نیاز های موجود در زمینه های پزشکی و بیولوژی، تحقیقاتی هدفمند در زمینه های زیر پایه گذاری کرده و با همکاری اساتید و دانشجویان برای رسیدن به آنها تلاش می کند.

 

  1.  ابزار دقیق در پزشکی و بیولوژی
  2.  ثبت و پردازش سیگنال های پزشکی
  3.  بیومتری
  4.  اولتراسوند
  5.  رباتیک پزشکی
  6.  سنسور های پزشکی هوشمند و پوشیدنی
  7.  هوشمند سازی بیمارستان ها
  8.  تله مدیسین
  9.  توسعه بستر های خدماتی هوشمند برای اهداف سلامت محور مبتنی بر m-Health
  10.  توسعه روش های آموزشی حوزه سلامت و روش های درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی