ریاست مرکز

 

دکتر مجید پولادیان

 

سوابق اجرایی:

 • تاسیس مرکز آمار، اطلاعات و کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات و مدیریت آن (۱۳۸۱-۱۳۷۵)
 • مشاور کمیسیون تحقیقات و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۳-۱۳۸۱)
 • تجهیز و راه اندازی بخشهای تصویربرداری، آزمایشگاه و اورژانس بیمارستان فوق تخصصی میلاد و مدیریت بخش مهندسی پزشکی (۱۳۸۲-۱۳۸۰)
 • کارشناس و ناظر طرحهای تحقیقاتی، نوآوری و سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی وزارت صنایع (۱۳۸۴-۱۳۸۲)
 • مسئول طرح SBDC (دانشگاههای ایران دارای رشته مهندسی پزشکی) سازمان گسترش و نوسازی وزارت صنایع (۱۳۸۴-۱۳۸۳)
 • مسئول تاسیس رشته های مهندسی پزشکی، مهندسی پرتوپزشکی و مهندسی ورزش در واحد علوم و تحقیقات
 • مدیرگروه کارشناسی مهندسی پرتوپزشکی واحد علوم و تحقیقات (۱۳۹۵-۱۳۸۵)
 • عضو تیم موسس رشته مهندسی پزشکی در واحد تهران مرکز
 • عضویت در کمیته های جذب هیات علمی سازمان مرکزی دانشگاه
 • عضویت در ستاد علوم شناختی دانشگاه آزاد (۱۳۹۵-۱۳۹۳)
 • ریاست دانشکده مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات (۱۳۹۶-۱۳۹۳)
 • عضویت در کمیته شناخت و رفتار و نیز فعالیت در گروه همگرایی علوم فرهنگستان علوم پزشکی
 • مشاور تست و کالیبراسیون شرکتهای مهندسی پزشکی و مراکز آزمایشگاههای همکار
 • کارشناس رسمی دادگستری در حوزه مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

 

اطلاعات تماس:

pouladian@srbiau.ac.ir